Verzekeringen

Aansprakelijkheid en Verzekering

Ieder lid van de vereniging is via de KNGU  ( Univé Stad en Land)verzekerd voor de gevolgen van ongevallen die in de les gebeuren. Voor de exacte voorwaarden kan de website van Univé geraadpleegd worden.

https://www.unive.nl/stadenland/kngu

De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal uit de accommodaties. Aangeraden wordt om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de lessen of deze mee te nemen in de zaal. We verwachten van alle vrijwilligers, stagiaires, assistenten en leerlingen dat zij een eigen aansprakelijkheidsverzekering hebben. Daarnaast zijn alle vrijwilligers die in opdracht van SZG een taak uitvoeren verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de gemeente Zutphen.

 

Ouders, verzorgers, familie en andere belangstellenden, die (een gedeelte van) de les bijwonen doen dit op eigen risico.( dit betekend dat onze verzekering dit niet dekt) De train(st)er(s) zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in de zaal en zij hebben het recht om mensen de toegang tot de zaal te weigeren en/of te ontzeggen.