Verzekeringen

Wettelijke Aansprakelijkheid en Ongevallen

De KNGU voorziet, vanuit de door clubs betaalde contributie, in een aantal voor clubs belangrijke verzekeringen. Daarmee zijn alle leden van de KNGU op collectieve basis (aanvullend) verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en voor ongevallen. Voor de clubbestuurders is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geregeld.

Om je als club beter van dienst te zijn hebben wij besloten de advisering en schadeafhandeling vanuit de KNGU in handen te geven van een intermediair. Meijers Assurantiën is daarmee ons contactpersoon voor het verzekeringspakket.

Collectieve-ongevallenverzekering-KNGU

De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal uit de accommodaties. Aangeraden wordt om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de lessen of deze mee te nemen in de zaal. We verwachten van alle vrijwilligers, stagiaires, assistenten en leerlingen dat zij een eigen aansprakelijkheidsverzekering hebben. Daarnaast zijn alle vrijwilligers die in opdracht van SZG een taak uitvoeren verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de gemeente Zutphen.

Ouders, verzorgers, familie en andere belangstellenden, die (een gedeelte van) de les bijwonen doen dit op eigen risico.( dit betekend dat onze verzekering dit niet dekt) De train(st)er(s) zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in de zaal en zij hebben het recht om mensen de toegang tot de zaal te weigeren en/of te ontzeggen.