Contributie en Wedstrijdgeld

Hoeveel contributie je betaalt hangt af van het aantal uren dat je per week traint.

  • Deze contributie is exclusief de verplichte bondscontributie die beiden per kwartaal gefactureerd worden
  • Er wordt voor respectievelijk 40 en 44 lesweken per jaar contributie geïnd. Het jaarbedrag word weer gedeeld door 4 kwartalen waardoor er 4x per jaar eenzelfde bedrag geïnd word.
  • De Recreatie groepen en B/C selecties trainen 40 weken per jaar, hiervoor word de contributie voor 40 lesweken geïncasseerd, gelijkmatig verdeeld over 4 kwartalen.
  • De  A selectiegroepen trainen 44 weken per jaar, en hiervoor word de contributie voor 44 lesweken geïncasseerd, gelijkmatig verdeeld over 4 kwartalen.
  • Bij inschrijving word een eenmalig entreegeld van € 5,50 in rekening gebracht
Lesduur         

Contributie per maand *

  zie voorbeeld onder deze tabel hoe de bedragen zijn berekend voor kwartaalinning.                                                             
1 uur EUR 16,75
1,5 uur EUR 21,52
2 uur EUR 27,91
2,5 uur EUR 30,45
3 uur EUR 32,99
3,5 uur EUR 35,53
4 uur EUR 38,06
4,5 uur EUR 40,60
5 uur EUR 43,14
5,5 uur EUR 45,68
6 uur EUR 48,21
6,5 uur EUR 50,75
7 uur EUR 53,29
7,5 uur EUR 55,83
8 uur
EUR 58,36
8,5 uur EUR 60,90
9 uur EUR 63,44
9,5 uur EUR 65,98
10 uur EUR 68,81
10,5 uur EUR 71,05
11 uur EUR 73,59
11,5 uur EUR 76,13
12 uur EUR 78,66

* genoemde bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2020.

Ter voorbeeld: Om de bedragen per kwartaal gelijk te houden is de volgende regel toegepast:  Een lid dat 4,5 uur per week traint betaald 40,60 euro p/mnd x 10 (40 weken)= 406 euro p/jr : 4 = 101,50 euro per kwartaal. Bij 44 weken is dat 446,60 euro p/jr : 4 = 111,65 euro per kwartaal. Voor leden die zowel in de 40 als 44 weken regeling vallen worden een toeslag van 6,10 euro per kwartaal berekend.

Ieder jaar wordt in de ledenvergadering voorgesteld de contributie te verhogen met de inflatiecorrectie.  De verhoging van de KNGU afdracht wordt bepaald door de KNGU.

Betaling contributie

Om de kosten voor de vereniging laag te houden kan de contributie alleen d.m.v. automatische incasso betaald worden. Het inschrijvingsformulier is tevens het machtigingsformulier voor deze incasso.

Leden worden alleen ingeschreven als een volledig ingevuld (machtigings)formulier is ingevuld op onze website.

De contributie en bondscontributie innen we in de 1e maand van het kwartaal. Wanneer de contributie gestorneerd word of om andere reden niet afgeschreven kan worden, zullen wij een herinnering sturen (met een betaallink) om het alsnog over te maken, en brengen wij zo nodig extra administratie (en incassokosten) in rekening. Bij een derde herinnering hebben leden ook geen toegang meer tot de lessen tot aan de betalingsverplichting is voldaan!

Bondscontributie

Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Hiervoor betaalt u naast de contributie aan SZG nog een extra bijdrage. Deze bijdrage is onder meer voor ondersteuning en opleidingsmateriaal van het technisch kader, WA verzekering, wedstrijden en activiteiten, gebruik van muziek tijdens wedstrijden en trainingen (Buma-Stemra rechten), aanbod van oefenstof, studiedagen, bijscholing voor leiding, juryleden en bestuursleden, etc.

De hoogte van de bondscontributie word bepaald door de KNGU en is afhankelijk van de leeftijd.

Per 1 januari 2023 heeft de KNGU de tarieven aangepast:

  • t/m 15 jaar € 6.45 per kwartaal
  • vanaf 16 jaar € 7,95 per kwartaal
  • Anoniem lid:  € 7,40 per kwartaal
  • Individueel lid € 27,80 per jaar

Wedstrijdgeld

Als je in de selecties traint is het de bedoeling dat je meedoet aan KNGU wedstrijden. Hier zijn kosten aan verbonden, deze kosten zitten niet bij de contributie inbegrepen en zullen via de train(st)er geïnd worden. Deze kosten moeten vooraf betaald worden, eerder kan er niet worden ingeschreven voor de wedstrijden. De train(st)er kan hierover meer informatie geven. Mocht er om welke reden dan ook niet meegedaan kunnen worden (door bijv ziekte) of is het lidmaatschap voortijdig opgezegd , kunnen wij geen wedstrijdgeld terug betalen. De KNGU int deze kosten nl wel bij de vereniging.

Ook voor de recreanten worden er 1 of 2 keer per seizoen wedstrijden georganiseerd, deze zijn echter niet verplicht, hiervoor geldt ook dat de kosten niet inbegrepen zijn en ook via de train(st)er vooraf geïnd worden om in te kunnen schrijven.