Contributie en Wedstrijdgeld

Hoeveel contributie je betaalt hangt af van het aantal uren dat je per week traint.

  • Deze contributie is exclusief de verplichte bondscontributie die beiden per kwartaal gefactureerd worden
  • Er wordt voor respectievelijk 40 en 44 lesweken per jaar contributie geïnd. Het jaarbedrag word weer gedeeld door 4 kwartalen waardoor er 4x per jaar eenzelfde bedrag geïnd word.
  • De Recreatie groepen en B/C selecties trainen 40 weken per jaar, hiervoor word de contributie voor 40 lesweken geïncasseerd, gelijkmatig verdeeld over 4 kwartalen.
  • De  A selectiegroepen trainen 44 weken per jaar, en hiervoor word de contributie voor 44 lesweken geïncasseerd, gelijkmatig verdeeld over 4 kwartalen.
  • Bij inschrijving word een eenmalig entreegeld van € 5,50 in rekening gebracht
Lesduur         

Contributie per kwartaal * EXCL bondscontributie

 

De kwartaalbedragen zijn gebaseerd op het aantal uren dat per week gesport wordt, de bedragen in de eerste kolom hieronder zijn voor alle 40 weken groepen.  In de tweede kolom de bedragen voor de 44 weken groepen. Voor leden die in de 40 en 44 weken trainen geldt een toeslag van €6.30 per kwartaal

1 uur
EUR 43.14                  EUR  47.43
1,5 uur EUR 55.44                  EUR  60.96
2 uur EUR 71.82                  EUR  79.05
2,5 uur EUR 78.42                  EUR  86.25
3 uur EUR 84.93                  EUR  93.45
3,5 uur EUR 91.47                  EUR 100.62
4 uur EUR 98.01                  EUR 107.82
4,5 uur EUR 104.55                EUR 114.99
5 uur EUR 111.09                EUR 122.19
5,5 uur EUR 117.63                EUR 129.36
6 uur EUR 124.14                EUR 136.56
6,5 uur EUR 130.68                EUR 143.76
7 uur EUR 137.22                EUR 150.93
7,5 uur EUR 143.76                EUR 158.13
8 uur
EUR 150.30                EUR 165.33
8,5 uur EUR 156.81                EUR 172.50
9 uur EUR 163.35                EUR 179.67
9,5 uur EUR 169.89                EUR 186.87
10 uur EUR 176.43                EUR 194.07
10,5 uur EUR 182.97                EUR 201.24
11 uur EUR 189.48                EUR 208.44
11,5 uur EUR 196.02                EUR 215.61
12 uur EUR 202.56                EUR 222.81

* genoemde bedragen zijn geldig vanaf 1 oktober 2023

Ongeveer 4 jaar geleden is er voor gekozen om per kwartaal te gaan innen, en niet meer 10 maanden per jaar, waarbij in juli en augustus niet geïnd werd. Hierdoor zijn de kwartaalbedragen gelijk getrokken om uiteindelijk op hetzelfde jaarbedrag te komen. Ook scheelt het voor de penningmeester een hoop werk om dit 4x per jaar te doen ipv 10 x per jaar. Alles moet tenslotte handmatig in gang gezet worden.

Ieder jaar wordt in de ledenvergadering voorgesteld de contributie te verhogen met de inflatiecorrectie.  De verhoging van de KNGU afdracht wordt bepaald door de KNGU.

Betaling contributie

Om de kosten voor de vereniging laag te houden kan de contributie alleen d.m.v. automatische incasso betaald worden. Het inschrijvingsformulier is tevens het machtigingsformulier voor deze incasso.

Leden worden alleen ingeschreven als een volledig ingevuld (machtigings)formulier is ingevuld op onze website.

De contributie en bondscontributie innen we in de 1e week van het nieuwe kwartaal. Wanneer de contributie gestorneerd word of om andere reden niet afgeschreven kan worden, zullen wij opnieuw proberen het verschuldigde bedrag te incasseren. Mocht het opnieuw gestorneerd worden zullen wij contact opnemen. Bij ingebreke blijven van betaling zullen wij de les moeten ontzeggen.

Bondscontributie

Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Hiervoor betaalt u naast de contributie aan SZG nog een extra bijdrage. Deze bijdrage is onder meer voor ondersteuning en opleidingsmateriaal van het technisch kader, WA verzekering, wedstrijden en activiteiten, gebruik van muziek tijdens wedstrijden en trainingen (Buma-Stemra rechten), aanbod van oefenstof, studiedagen, bijscholing voor leiding, juryleden en bestuursleden, etc.

De hoogte van de bondscontributie word bepaald door de KNGU en is afhankelijk van de leeftijd.

Per 1 januari 2024 heeft de KNGU de tarieven aangepast:

  • t/m 15 jaar € 6.90 per kwartaal
  • vanaf 16 jaar € 8,50 per kwartaal
  • Anoniem lid:  € 7,40 per kwartaal
  • Individueel lid € 27,80 per jaar

Wedstrijdgeld

Als je in de selecties traint is het de bedoeling dat je meedoet aan KNGU wedstrijden. Hier zijn kosten aan verbonden, deze kosten zitten niet bij de contributie inbegrepen en zullen via de train(st)er geïnd worden. Deze kosten moeten vooraf betaald worden, eerder kan er niet worden ingeschreven voor de wedstrijden. De train(st)er kan hierover meer informatie geven. Mocht er om welke reden dan ook niet meegedaan kunnen worden (door bijv ziekte) of is het lidmaatschap voortijdig opgezegd , kunnen wij geen wedstrijdgeld terug betalen. De KNGU int deze kosten nl wel bij de vereniging.

Ook voor de recreanten worden er 1 of 2 keer per seizoen wedstrijden georganiseerd, deze zijn echter niet verplicht, hiervoor geldt ook dat de kosten niet inbegrepen zijn en ook via de train(st)er vooraf geïnd worden om in te kunnen schrijven.