Contributie

Hoeveel contributie je betaalt hangt af van het aantal uren dat je per week traint.

  • Deze contributie is exclusief de verplichte bondscontributie die beiden per kwartaal gefactureerd worden
  • Er wordt voor respectievelijk 40 en 44 lesweken per jaar contributie geïnd. Het jaarbedrag word weer gedeeld door 4 kwartalen waardoor er 4x per jaar eenzelfde bedrag geïnd word.
  • De Recreatie groepen en B/C selecties trainen 40 weken per jaar, hiervoor word de contributie voor 40 lesweken geïncasseerd, gelijkmatig verdeeld over 4 kwartalen.
  • De  A selectiegroepen trainen 44 weken per jaar, en hiervoor word de contributie voor 44 lesweken geïncasseerd, gelijkmatig verdeeld over 4 kwartalen.
Lesduur Contributie per maand *
¾ uur EUR 12,50
1 uur EUR 16,50
1,5 uur EUR 21,20
2 uur EUR 27,50
2,5 uur EUR 30,00
3 uur EUR 32,50
3,5 uur EUR 35,00
4 uur EUR 37,50
4,5 uur EUR 40,00
5 uur EUR 42,50
5,5 uur EUR 45,00
6 uur EUR 47,50
6,5 uur EUR 50,00
7 uur EUR 52,50
7,5 uur EUR 55,00
8 uur
EUR 57,50
8,5 uur EUR 60,00
9 uur EUR 62,50
9,5 uur EUR 65,00
10 uur EUR 67,50
10,5 uur EUR 70,00
11 uur EUR 72,50
11,5 uur EUR 75,00
12 uur EUR 77,50

* genoemde bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2018.

Ter voorbeeld: Om de bedragen per kwartaal gelijk te houden is de volgende regel toegepast: Een lid dat 4,5 uur traint betaald 40 euro p/mnd x 10 = 400 euro p/jr : 4 = 100 euro per kwartaal. Bij 11 mnd is dat 440 euro p/jr : 4 = 110 euro per kwartaal. Voor leden die zowel in de 10 als 11 maanden regeling vallen worden een toeslag van 6 euro per kwartaal berekend.

Ieder jaar wordt in de ledenvergadering voorgesteld de contributie te verhogen met de inflatiecorrectie en de verhoging van de KNGU afdracht.

Betaling contributie

Om de kosten voor de vereniging laag te houden kan de contributie alleen d.m.v. automatische incasso betaald worden. Het inschrijvingsformulier is tevens het machtigingsformulier voor deze incasso.

Leden worden alleen ingeschreven als een volledig ingevuld machtigingsformulier is ingeleverd.

De contributie en bondscontributie innen we in de 1e maand van het kwartaal. Wanneer de contributie gestorneerd word of om andere reden niet afgeschreven kan worden, zullen wij een herinnering sturen om het alsnog over te maken, en brengen wij zo nodig extra administratie (en incassokosten) in rekening. Bij een derde herinnering hebben leden ook geen toegang meer tot de lessen tot aan de betalingsverplichting is voldaan!

 Bondscontributie

Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Hiervoor betaalt u naast de contributie aan SZG nog een extra bijdrage. Deze bijdrage is onder meer voor ondersteuning en opleidingsmateriaal van het technisch kader, WA verzekering, wedstrijden en activiteiten, gebruik van muziek tijdens wedstrijden en trainingen (Buma-Stemra rechten), aanbod van oefenstof, studiedagen, bijscholing voor leiding, juryleden en bestuursleden, etc.

De hoogte van de bondscontributie word bepaald door de KNGU en is afhankelijk van de leeftijd.

Per 1 januari 2019 heeft de KNGU de tarieven aangepast:

  • t/m 15 jaar € 5,50 per kwartaal
  • vanaf 16 jaar € 6,75 per kwartaal
  • Anoniem lid:  € 7,00 per kwartaal
  • Individueel lid € 27,00 per jaar