Bestuur en beleid

Bestuur

De vereniging wordt bestuurd door de leden. Minstens eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering georganiseerd waarvoor alle (vertegenwoordigers van) leden uitgenodigd zijn en stemrecht hebben. De ledenvergadering wordt aangekondigd in het clubblad of een nieuwsbrief.

De vereniging heeft ook een dagelijks bestuur. Voor de samenstelling hiervan zie Contacten Bestuur. In de ledenvergadering legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan de leden.
De vereniging is een rechtspersoon en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De statuten zijn door de notaris vastgesteld.

statuten

Beleid

Op de ledenvergadering van april 2004 is het technisch beleid vastgesteld. Het technisch beleid beschrijft o.a. het ambitieniveau van de vereniging en de manier waarop dat gerealiseerd moet worden.

Jaarvergaderingen

Hier kunt u de notulen van de jaarvergaderingen nalezen:

Resultaten 2016/2017 plus begroting (volgt na Algemene Leden Vergadering )

Resultaten 2013/2014 plus begroting 2014/2015

Resultaten 2014/2015 plus begroting  2015/2016