Aanmelden

Hoe meld ik mijzelf of mijn kind aan?

U meld u zelf of uw kind aan door onderstaand aanmeld formulier in te leveren bij de leiding van de les waar u of uw kind aan wil deelnemen. Het aanmeldformulier is tevens uw voucher voor proeflessen ( 2 gratis proeflessen).

Voorafgaand aan de proeflessen neemt u  per email contact op met de leiding van de betreffende les. Wie dat is kunt u zien onder  lesaanbod . Contactgegevens kunt u vinden onder contactgegevens leiding 

Aanmeld-machtigingsformulier Nieuw