Aanmelden

Hoe meld ik mijzelf of mijn kind aan?

U meld u zelf of uw kind aan door onderstaand aanmeld formulier volledig ingevuld en uitgeprint in te leveren bij de leiding van de les waar u of uw kind aan wil deelnemen.  Ook is het mogelijk dit word bestand online in te vullen en via de  mail naar de trainer te sturen zodat deze de lesgegevens in kan vullen. In plaats van uw handtekening zet u uw naam op die plek, de trainer stuurt het vervolgens naar de ledenadministratie

Aanmeld-machtigingsformulier jan 2020 

Het aanmeldformulier is tevens uw voucher voor proeflessen  (2 gratis proeflessen).

Voorafgaand aan de proeflessen neemt u  per email contact op met de leiding van de betreffende les. Wie dat is kunt u zien onder  lesaanbod . Contactgegevens kunt u vinden onder contactgegevens  leiding