Selectie-Turnen

Selectie Turnen is het vervolg op de recreatieve gymlessen, als de trainer denkt dat je meer in je mars hebt dan kan hij of zij je (in overleg met de selectietrainers) voorstellen om op proef mee te draaien bij een van onze selecties. Dit gaat dus op uitnodiging.

Pre-selectie:

De Pre-selectie is voor meisjes van 5 t/m 8 jaar. Er word getraind op vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.30, trainer Raoul Jansen. Instroom in deze groep kan op elk moment, echter de train(st)er bepaalt wie er in aanmerking komt voor deze groep. In deze lessen word er getraind op de basiselementen van het turnen. ook zullen de meisjes aan 1 of 2 wedstrijden mee gaan doen. Vanuit de pre-selectie zullen de meisjes vanaf mei/juni doorschuiven naar een voor hen geschikte selectie groep.

A-selectie:

Voor de A-selectie moet je geselecteerd worden, dit gebeurd vaak in overleg met andere leiding van de pre-selectie, de B-selectie of de C-selectie. Er word dan gedurende een aantal trainingen gekeken of de turnster mee kan komen op het hogere niveau wat hier van haar verwacht word. In de A-selectie turnen meisjes vanaf 9 jaar in verschillende leeftijdscategorieën en niveau’s. Meisjes pupil 1, pupil 2, jeugd 1, jeugd 2, junior en senior turnen in de A-selectie. Er word getraind op woensdag van 17.00 tot 20.00 en op vrijdag van 17.30 tot 20.30 in de Wegwijzer. De trainingen worden gegeven door Raoul Jansen en 2 assistenten.Tijdens de trainingen komen verschillende aspecten zoals lenigheid en kracht naar voren en wordt daarnaast op de toestellen gewerkt aan specifieke elementen. De meisjes turnen afhankelijk van hun prestatie’s 4 tot 7 wedstrijden per jaar op regionaal en landelijk niveau. Er word geturnd in de 3e en 4e divisie.

B en C selectie:

Ook voor de B en C selectie moet je geselecteerd worden, je kunt dus niet zomaar aan een les meedoen. Dit gaat altijd in overleg met de trainers van zowel selectiegroepen als van de recreatiegroepen. In de B en C selectie turnen meisjes vanaf 8 / 9 jaar. In deze lessen ligt de nadruk op echt turnen, soms stromen meisjes vanuit deze selectiegroepen door naar de A-selectie, dit gaat altijd in overleg met de trainer van de A-selectie. In de B en C selectie ben je ook verplicht mee te doen aan wedstrijden. In de B-selectie kom je uit in de 5e divisie en in de C-selectie kom je uit in de 6e divisie. De B-selectie traint 2x in de week op dinsdag in de Wegwijzer van 18.00 tot 20.00, trainster Iris Hodes, en op donderdag in de Jan Ligthart van 18.30 tot 20.30, trainster Larissa Derks. De C-selectie traint 1x in de week samen met de B-selectie op donderdag  in de Jan Ligthart van 18.30 tot 20.30, trainster Larissa Derks.

Voor al deze selectie groepen zal ook de mogelijkheid zijn een “flexuur” houding, lenigheid en krachttraining (met spiegels) te volgen op maandag van 17.30 tot 18.30 in gymzaal de Wegwijzer.

               

Raoul, A-sel                          Larissa, B en C sel                     Iris, B-sel