Vertrouwens contact persoon

SZG Zutphen wil een veilige sportclub zijn waar iedereen zich op haar of zijn gemak voelt. In een veilige club is geen ruimte voor grensoverschrijdend gedrag. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn agressie en geweld, pesten, ruzie, conflicten, discriminatie, seksuele intimidatie/ misbruik. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen bij ons terecht kan om te sporten. Heb je bijvoorbeeld problemen met het betalen van de contributie dan denken we graag met je mee.
Als vereniging zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor een veilig en prettig sportklimaat. Al onze trainers, assistenten en vrijwilligers vanaf 16 jaar beschikken over een VOG. In onze lessen gaan we uit van een positieve en open sfeer. Zijn er zaken waar je als lid of ouder niet tevreden over bent, bespreek indien mogelijk dit dan eerst met je leiding/trainer. Kom je er samen niet uit, of wil je iets liever niet bespreken met je leiding dan kan je ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van SZG Zutphen, Lieselot Kerssen.

Lieselot kent SZG Zutphen doordat haar beide dochters al meer dan 10 jaar bij SZG Zutphen sporten. Een aantal jaren heeft ze in het bestuur gezeten en is nu vertrouwenspersoon. Lieselot heeft via haar werk (sociaal projectleider bij een grote woningcorporatie) veel ervaring met verschillende problematiek waar mensen tegenaan lopen. Per mail is Lieselot bereikbaar via lkerssen@szg-zutphen.nl. Bij spoed kan je beter een app-je sturen naar 06-81956326 en er wordt dan zo snel mogelijk contact opgenomen. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen in overleg met u met anderen gedeeld (denk aan bestuur, leiding, KNGU, politie).
Foto: Lieselot