kindloket / jeugdfonds sport en cultuur

Als betaling van contributie lastig is maar u uw kind toch graag wil laten sporten kan er een aanvraag gedaan worden bij een van bovenstaande organisaties. De aanvraag voor St Leergeld moet door u zelf gedaan worden, voor Jeugdfonds sport en cultuur heeft u een intermediair nodig, (leraar of lerares, buurtsportcoach, schuldhulpverlener, medewerker sociaal wijkteam etc)

Met ingang van 1 januari kunt u voor financiële steun terecht bij het Kindloket. Met Het Kindloket hoeft een ouder niet meer uit te zoeken waar hij/zij moet aankloppen; bij de Gemeente of bij Leergeld. Nee, voortaan is het heel sim-pel geworden: een aanvraag via de website van www.leergeldzutphen.nl of een papieren formulier inleveren bij de balie. Alle aanvragen komen op één plek terecht, bij Het Kindloket. De voorwaarden zijn gelijk gebleven.

SZG kan de aanvraag als vereniging niet voor u doen. u heeft dan een jaaropgave van de contributiekosten nodig. Deze jaaropgave kan worden opgevraagd bij ons. Hiervoor stuurt u een mail naar: ledenadministratie@szg-zutphen.nl Hierna zal deze jaaropgave aan u verzonden worden en kunt u deze doorsturen.

Deze organisaties betalen dan voor uw kind de kosten of een deel van de kosten van het sporten. Meestal betalen ze voor een seizoen, jaar, of tot een bepaalde datum. Als de periode is afgelopen moet er een nieuwe aanvraag/verlenging aangevraagd worden. Ook dit moet u zelf in de gaten houden/doen. Het betreft hier nl persoonlijke gegevens en die kunnen/mogen wij als vereniging niet verstrekken.

Voordat uw kind dan definitief kan gaan sporten moet het rond zijn. Indien Uw kind eerder wil starten zult u zelf voor betaling moeten zorgen tot het geregeld is.

ST. LEERGELD:

http://www.leergeld.nl

JEUGDFONDS SPORT EN CULTUUR:

Home