stichting leergeld / jeugdfonds sport en cultuur

Als betaling van contributie lastig is maar U uw kind toch graag wil laten sporten kan er een aanvraag gedaan worden bij een van bovenstaande organisaties. De aanvraag moet door U zelf gedaan worden, dat kunnen wij als vereniging niet voor U doen. U heeft dan een jaaropgave van de contributiekosten nodig. Deze jaaropgave kan worden opgevraagd bij onze penningmeester op: penningmeester@szg-zutphen.nl

Deze organisaties betalen dan voor Uw kind de kosten of een deel van de kosten van het sporten. Meestal betalen ze voor een seizoen of tot een bepaalde datum. Als de periode is afgelopen moet er een nieuwe aanvraag gedaan worden.