stichting leergeld / jeugdfonds sport en cultuur

Als betaling van contributie lastig is maar U uw kind toch graag wil laten sporten kan er een aanvraag gedaan worden bij een van bovenstaande organisaties. De aanvraag moet door U zelf gedaan worden, dat kunnen wij als vereniging niet voor U doen. U heeft dan een jaaropgave van de contributiekosten nodig. Deze jaaropgave kan worden opgevraagd bij ons. Hiervoor stuurt U een mail naar: ledenadministratie@szg-zutphen.nl Hierna zal de penningmeester deze jaaropgave maken en doorsturen.

Deze organisaties betalen dan voor Uw kind de kosten of een deel van de kosten van het sporten. Meestal betalen ze voor een seizoen of tot een bepaalde datum. Als de periode is afgelopen moet er een nieuwe aanvraag/verlenging aangevraagd worden. Ook dit moet U zelf in de gaten houden/doen. Het betreft hier nl persoonlijke gegevens en die kunnen wij als vereniging niet verstrekken.