Over SZG

Samenwerkende Zutphense Gymnastiekverenigingen

SZG is een gymvereniging voor jong en oud. Bij SZG kan gegymd en geturnd worden, zowel recreatief als in wedstrijdverband, op verschillende locaties in Zutphen. Ook vind je bij ons ritmisch gym, acro en freerunning als disciplines.

De vereniging draait op vrijwilligers, maar de lessen vinden plaats onder gediplomeerde, professionele leiding. Iedereen die wil sporten in een van de door ons gegeven disciplines kan lid worden van SZG.

Er wordt in verschillende groepen getraind. De jongste generatie sporters zijn bij ons 5 jaar.

Naast de diverse lessen worden allerlei activiteiten georganiseerd met als hoogtepunten natuurlijk het jaarlijkse SZG-kamp.

Als je in competitieverband wilt turnen en goed genoeg bent kun je uitgenodigd worden om lid te worden van de selectie. De selectie is ingedeeld in groepen van verschillende niveaus. Als je lid van de selectie wilt worden, wordt er wat meer trainingsarbeid van je verwacht.

SZG is aangesloten bij de KNGU. Dit betekend dat wij als vereniging gebruik kunnen maken van hun kennis, verzekeringen en dat we deel mogen nemen aan wedstrijden. Hiervoor betaald elk lid bondscontributie dat losstaat van de contributie voor de gevolgde lessen.Voor de bondscontributie staat een aparte regel op de factuur. Deze bondscontributie wordt door SZG direct aan de KNGU overgemaakt.

Historie

SZG is in 2001 opgericht als een samenwerkingsverband tussen de Zutphense gymverenigingen Moba, Olympia en Wilhelmina. De eerste jaren heeft SZG lessen verzorgd in de wijk Leesten. In 2004 gaan Moba, Olympia en Wilhelmina fuseren met SZG om zo samen één grote vereniging te vormen.
SZG is een jonge vereniging. De verenigingen die SZG hebben opgericht, hebben echter een lange traditie. Wilhelmina heeft in 2003 haar eeuwfeest gevierd. Moba bestond bijna 60 jaar toen ze fuseerde met SZG. Olympia, opgericht in 1875, heeft een lange, rijke traditie van uitvoeringen gedurende haar bestaan.

Per 1-1-2004 is SZG een vereniging met een selectie en een recreatie-afdeling voor gymmen en turnen (jeugd). SZG is lid van de KNGU. SZG-leden zijn daardoor automatisch KNGU-leden. Medio 2004, na de fusie met Olympia en Wilhelmina, is daar o.a. ritmische-gym, acro-gym, freerunning en springen bijgekomen.

Het grootste deel van de historie van SZG is dus eigenlijk de historie van de samenstellende verenigingen.