Opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap bij SZG-Zutphen kan alleen schriftelijk via onze ledenadministratie.

Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen geschieden per kwartaal, ofwel per 1 januari, 1 april, 1 juli, of 1 oktober.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen plaatsvinden door dit, uiterlijk 1 maand voor het einde van het lopende kwartaal, per e-mail door te geven aan de ledenadministratie.

De ledenadministratie kun je bereiken op ledenadministratie@szg-zutphen.nl

Ter verduidelijking:

Het lidmaatschap beëindigen per 1 januari betekent opzeggen voor 1 december

Het lidmaatschap beëindigen per 1 april betekent opzeggen voor 1 maart

Het lidmaatschap beëindigen per 1 juli betekent opzeggen voor 1 juni

Het lidmaatschap beëindigen per 1 oktober betekent opzeggen voor 1 september

De bondscontributie stopt dan ook automatisch.