Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven worden door communicatie rechtstreeks verzonden naar alle leden.

Als u geen nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden in de nieuwsbrief.

Als u zich hiervoor afmeld wordt het mailadres hiervoor afgeschermd maar dan ontvangt u ook geen belangrijke informatie meer mbt de vereniging zoals brieven uit het bestuur, of algemene verenigingsbrede informatie die voor iedereen van belang is.