Contributie

Hoeveel contributie je betaalt hangt af van het aantal uren training en de duur van een training.

  • Deze contributie is exclusief de verplichte bondscontributie die per kwartaal gefactureerd wordt.
  • De  A selectiegroepen trainen 11 maanden per jaar en hiervoor wordt ook de contributie 11 maal per jaar geïncasseerd.
Lesduur Contributie per maand (10 maal per jaar)*
¾ uur EUR 11,20
1 uur EUR 15,00
1,5 uur EUR 18,40
2 uur EUR 23,70
2,5 uur EUR 25,30
3 uur EUR 29,80
3,5 uur EUR 30,80
4 uur EUR 33,30
4,5 uur EUR 34,25
5 uur EUR 36,90
5,5 uur EUR 38,00
6 uur EUR 40,60
6,5 uur EUR 41,65
7 uur EUR 44,15
8 uur EUR 47,50
9 uur
EUR 51,30

* genoemde bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2016.

Let op; trampoline springen en free-running zijn sporten die hogere kosten met zich mee brengen. Daarvoor gelden hiervoor iets hogere tarieven. Voor 1,5 uur free running is de contributie € 19,40.

Contributie Trampolinespringen en Freerunning

1 uur EUR 15,75
1,5 uur EUR 19,40
2 uur EUR 25,20

Ieder jaar wordt in de ledenvergadering voorgesteld de contributie te verhogen met de inflatiecorrectie en de verhoging van de KNGU afdracht.

Betaling contributie

Om de kosten voor de vereniging laag te houden kan de contributie alleen d.m.v. een machtiging betaald worden. Het inschrijvingsformulier is tevens het machtigingsformulier.

Leden worden alleen ingeschreven als een ingevuld machtigingsformulier is ingeleverd.

De contributie wordt maandelijks geïnd. Er wordt 10 maanden per jaar contributie geïnd. De maanden juli en augustus wordt niet geïnd. Voor selectie leden zal er een extra maand worden geïnd, dit omdat zij door trainen of extra lessen gebruiken in het seizoen.

De contributie innen per 1e van de maand. Wanneer de contributie niet tijdig betaald wordt, brengen wij extra administratie en incassokosten in rekening. Leden hebben ook geen toegang meer tot de lessen!

 

Bondscontributie

Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Hiervoor betaalt u naast de contributie aan SZG nog een extra bijdrage. Deze bijdrage is onder meer voor ondersteuning en opleidingsmateriaal van het technisch kader, WA verzekering, wedstrijden en activiteiten, gebruik van muziek tijdens wedstrijden en trainingen (Buma-Stemra rechten), aanbod van oefenstof, studiedagen, bijscholing voor leiding, juryleden en bestuursleden, etc.

De hoogte van de bondscontributie is afhankelijk van de leeftijd:

  • t/m 15 jaar € 5,20 per kwartaal
  • vanaf 16 jaar € 6,35 per kwartaal