Opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap bij SZG-Zutphen kan alleen via onze ledenadministratie.

Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen geschieden per kwartaal, ofwel per 1 januari, 1 april, 1 juli, of 1 oktober.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen plaatsvinden door dit, uiterlijk 1 maand voor het einde van het lopende kwartaal, per e-mail door te geven aan de ledenadministratie.

De bondscontributie wordt per kwartaal betaald, en stopt dan ook automatisch.

De ledenadministratie kun je bereiken op ledenadministratie@szg-zutphen.nl